Akreditacija Kongresa

Danas je objavljeno na sajtu Zdravstvenog saveta da je nas kongres prihvacen za akreditaciju (А-1-1650/17)  to kao Nacionalni kongres sa medjunarodnim ucescem, sto je novi uspeh jer je do sada bio samo Nacionalni kongres. Stoga su bodovi visi i to:
·         plenarno predavanje 13.
·         usmeno izlaganje 11
·         poster
·         9 pasivno učešće 8
·         po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora)

Advertisements

Download obrazaca za prijavu

OBRASCI ZA PRIJAVU:

Svi učesnici kongresa moraju poslati popunjenu PRIJAVU UČESNIKA, a ukoliko imaju i prezentaciju (usmeno saopštenje, radionicu, okrugli sto, poster, itd) uz tu prijavu treba da popunje i PRIJAVU RADA.
To znači da ako pasivno prisustvujete kongresu šaljete samo PRIJAVU UČESNIKA, a ako imate i prezentaciju onda PRIJAVU UČESNIKA + PRIJAVU RADA.

Obe prijave treba poslati na KongresPsihoterapeuta@gmail.com
FORMULAR “PRIJAVA UČESNIKA” možete preuzeti [ovde.]
FORMULAR “PRIJAVA RADA” možete preuzeti [ovde.]
Smeštaj u kongresnom Hotelu M možete rezervisati [ovde] (obrazac u Wordu)