Program Kongresa

ČETVRTAK

19h.

HORIZONT – piće dobrodošlice

Otvaranje kongresa

19,30 – 21h.

Krug psihoterapeuta – diskusija po principu velike grupe

PETAK

9 – 11h.

AVALA

Svečano otvaranje kongresa

Plenarna predavanja

Moderator: Gordana Dedić, Žilijeta Krivokapić

1. Kako se uči slobodno mišljenjeMarija Stojković

2. Etička pitanja u grupnoj psihoterapiji: psihodramaJasna Veljković

3. Sloboda (i nesloboda) u psihoterapiji: kako se postaje i ostaje zarobljen u savremenom društvu – neurološki i psihološki aspektiMilenko Vlajkov

11 – 11,30h. Pauza

11,30 – 13,30h.

AVALA

Okrugli sto:

Sloboda i nesloboda u edukaciji psihoanalitičkog psihoterapeutaTija Despotović, Dušanka Latas, Tatjana Đurić, Aleksandra Džambić, Jasmina Starčević, Olga Čolović, Nataša Janković, Jelica Satarić, Snežana Kecojević Miljević

HORIZONT

Usmena saopštenja:  Transakciona analiza

Moderator: Aleksandra Bubera

1. (Ne)sloboda psihoterapijskog pozivaAleksandra Bubera

2. Optimizacija specifičnog psihoterapijskog tretmana: sloboda od kalupa, sloboda za grešenjeNataša Cvejić Starčević

3. Paradoks slobode i autonomna ličnostMaja Stoparić

4. Sloboda i kontrola (da li nas kontrola zaista čini slobodnima?)Anđelka Kolarević

5. “The inner core“ buđenje uspavanog kapaciteta/integracija tela, uma i dušeDragana Jovanović Boka

6. Preko srama do slobodeIvana Tankosić

BEOGRAD

Radionica: Sloboda u biblioterapiji: kako se kalilo zlo   Vahida Djedović         

CLUB M

Radionica: Kako se postiže psihoterapijska promena u psihodrami i grupnoj terapiji – radionica 1Dušan Potkonjak, Jasna Veljković, Sanja Životić, Dragan Milivojević, Marijana Radulović, Antonio Aras

FORUM

Radionica: Upotreba tehnika relaksacija u savetodavnom raduSonja Šovljanski

13,30 – 150h.  Ručak

15 – 16,30h.

AVALA

Simpozijum: Integrativna art psihoterapija, sloboda i odgovornost

Moderator: Snežana Milenković

1. Psihoterapeut kao ‘toksični terapeut’ ili korak dalje – ka oslobođenju. Šta znači biti zreo psihoterapeut?Snežana Milenković

2. Izlazak iz zastoja djeteta i roditelja – korak ka slobodi (prikaz studije slučaja rada sa djetetom)Marija Adžić

3. Izlazak iz zastoja djeteta i roditelja – korak ka slobodi (prikaz studije slučaja rada sa roditeljima)Milica Kusovac

4. Kros-kulturne razlike u primeni art terapije – iskustvo u JapanuJulija Vukašinović

5. Simbioza – nevidljiva vezaMarija Radovanović

HORIZONT

Radionica: Sloboda u radu relacionog integrativnog psihoterapeutaVesna Petrović

BEOGRAD

Radionica: Terapija pisanjemSnežana Kecojević Miljević, Darko Tadić, Vida Rakić Glišić

CLUB M

Simpozijum: Psihološka podrška u organizaciji

Moderator: Mia Popić

1. Psihološko osnaživanje žena u poslovnom okruženjuMia Popić

2. Burnout i šta sa njim u organizacionom kontekstu?Iva Branković

3. Izazovi psihoterapeuta u pružanju psihološke podrške organizacijamaMilica Novkov

4. Emocionalno zdravlje menadžera – osnova za funkcionalnu organizacionu kulturuMarija Pavić

5. Profesionalni stres – pogled iz dve perspektiveVladimir Borovnica

FORUM

Usmena saopštenja: Transakciona analiza

Moderator: Irena Vučić Živković

1. Empatija – empatične transakcijeIrena Vučić Živković

2. Psihosomatske bolesti (hipoglikemija) u svetlu transakcione analize – Vesna Andrejević

3. Psihoterapeuti i burnoutVesna Andrejević

4. Transakciona analiza kao esencija komunikacione inteligencijeJelena Bajić

5. Sloboda donošenja odluke o ostajanju i napuštanju psihoterapijskog procesaZorica Paroški                           

6. Bajke u psihoterapiji: od pasivnosti do slobodeVesna Macura

16,30 – 16,45h. Pauza

16, 45 -18,15h.

AVALA

Radionica: Sloboda i zatočeništvo stilova afektivnog vezivanjaAleksandra Bubera, Marija Joksimović, Uroš Bićanin

HORIZONT

Usmena saopštenja: 21.-  digitalni vek

Moderator: Žilijeta Krivokapić

1. Psihoterapija u xxi vijeku: osvrt na postojeće stanje i anticipacija njenog razvojaMilana Ljubičić, Slađana Dragišić Labaš

2. Mediji, (ne)sloboda, psihoterapijaZvezdan Lekić 

3. Od slobode do zavisnosti od internetaŽilijeta Krivokapić

4. Samo još jedan potez – modeli ličnosti igrača kompjuterskih igaraUroš Antić

5. Izazovi digitalnih nomada od uticaja na mentalno zdravljeUroš Rajaković

6. To od čega bježiš ti, to se ne liječi, to se pobjeđujeBorjana Gavrić

7. Dubinska psihologija i rok muzika- pesma „Divlje jagode“ kao  anticipacija sudbine bendaMladen Avramović

BEOGRAD

Usmena izlaganja: Istraživanja

Moderator: Jelena Šakotić Kurbalija

1. Rigidnost kao faktor koji otežava mentalno funkcionisanje osobeBojana Grahovac, Marina Oros

2. Pseudonauka u psihoterapiji – kako postaviti granice, a sačuvati slobodu?Milica Stanisavljević, Marina Oros

3. Namera traženja psihološke pomoći i trudnoća: značaj bračnog kvaliteta i psihofizičkog zdravlja – Gordana Janačković, Jelena Šakotić Kurbalija, Biljana Trifunović

4. Koje trudnice zaista dođu u psihološko savetovalište: karakteristike psihofizičkog zdravljaJelena Šakotic Kurbalija, Gordana Janačković, Biljana Trifunović

5. Povezanost konstrukta osetljivost na anksioznost i opsesivno kompulzovnog poremećajaHelena Rosandić

6. Self koncept i alkoholizamMirjana Martić Pantić

CLUB M

               

Radionica: O psihoanalizi i Marini Abramović u Beogradu 2019.Vida Rakić Glišić, Snežana Kecojević Miljević   

FORUM

Radionica: Od transakcije do akcije-analiza snova i transakciona analizaSlobodan Nikolić, Ana Radević

18,15 – 18,30h. Pauza

18,30 – 19,30h.

AVALA

Velika grupa učesnika kongresa – Grupa na kraju dana

Veliku grupu vode grupni analitičari Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB):
Vida Rakić Glisić i Snežana Kecojević Miljević.

SUBOTA

9 – 11h.

AVALA

Plenarna predavanja

Moderator: Nevena Čalovska Hercog

1. Prihvatanje i samoprihvatanje u Kognitivno-bihejvioralnim terapijama: teorije i intervencijeZorica Marić

2. Sloboda: juče, danas i sutra – Jovo Bakić

3. Sloboda u terapijskom prostoruBojana Rudić

4. U senci nesvesnih procesa učenja-učenje u grupnoj analizi i grupno-analitički metod u učenjuSnežana Kecojević Miljević

11 – 11,30h. Pauza

FOAJE (ispred sale Forum)

11 – 14h. Posteri

1. Uticaj konflikata u porodici na formiranje slike o sebi kod deceSlađana Anđelkoska

2. Značaj zagrevanja u psihodramiKatarina Arizanović Milošević, Jelena Barbulj

3. New moment stavovi javnosti  prema izvorima podrške u partnerskim vezama i psihoterapiji parovaDiana Riđić, Haris Šabanović

4. Tehnike relaksacije – povezanost psihičkog stanja i imunitetaSonja Šovljanski

5. Primena pravoslavne propovedi na psihoterapijiDragana Žorić, Mirjana Stefanović, Miodrag Topalović

6. Upotreba alkohola kao samomedikacija transgeneracijskiDragana Žorić

11,30 – 13,30h.

AVALA

Radionica: Kako raditi sa emocijama: sloboda od osećanja ili sloboda za osećanjaZoran Milivojević

HORIZONT

Radionica: Kako se postiže psihoterapijska promena  u psihodrami  i  grupnoj psihoterapiji – radionica 2Dušan Potkonjak, Jasna Veljković, Sanja Životić, Dragan Milivojević, Marijana Radulović, Antonio Aras

BEOGRAD

Simpozijum: Shema terapija

Moderator: Tijana Mirović

1. Slobode koje shema terapija donosi terapeutimaTijana Mirović

2. Prikaz rada sa adolescentom  iz ugla shema terapijeRaković Dobroslavić Ivana, Košutić Željka

3. Prikaz tehnike limitiranog roditeljstva kroz imaginacijuTijana Telečki Krnjetin

4. Psihodrama i shema terapija: akcione tehnike, teorija uloga i modalitetiJelena Vidić

5. Upotreba shema kartica u 6ad usa decom i njihovim roditeljimaKatarina Višić

6. Prikaz rada sa različitim stilovima prevladavanjaKarolina Vereš

7. Tretman traume iz ugla shema terapijeMarko Tomašević

CLUB M

Radionica: Psihoterapijski pristup u lečenju vaginizmaEnver Češko

FORUM

Usmena saopštenja:  Zdravstvo

Moderator: Tatjana Milivojević

1. Sloboda i/ili nužnost izmene setinga iz perspektive onkološkog palijativnog zbrinjavanja pedijatrijske populacijeAleksandar Rangelov

2. Rezilijencija kod djece vulnerabilnih kategorijaMilica Zelenović, Danijela Joksimović

3. Psihoterapija starijih osoba:(samo)ograničavajuća uverenja naspram potencijala i mogućnostiTatjana Milivojević, Sanja Đurđević

4. Neurofeedback method othmer i psihoterapijaJasna Bajraktarević

5. Neuropsihoanaliza u Srbiji – prikaz knjige Marka Solmsa „mozak i unutrašnji svet“Slobodan Nikolić

6. Hipokrat i Helijant – pitanje diskrecije u doba savremenih elektronskih informacionih sistemaŽeljko Vilotijević, Radmila Turalić, Ivana Mandić

7. Sem Smit više nije on nego oni – da li dolazi vreme postnormalnosti?Željko Vilotijević, Radmila Turalić, Ivana Mandić

13,30 – 15h. Ručak

15 – 16,30h.

AVALA

Usmena saopštenja: Psihoanaliza i hrišćanstvo

Moderator: Irena Milić, Gordana Dedić

1. Savremena psihoanalizaMilić Irena, Milić Jana

2. Pshoterapija kao mogućnost povećanja stepena slobodeLelica Kostić, Srđan Sretenović, Danica Janković Tošanović, Aeleksandar Stanić

3. Duhovnost i psihoterapijaZoran Vojić

4. Hrišćanske odrednice slobode značajne za psihološki razvojBiljana Anđelković

5. Psihoterapija i sloboda psihoterapeuta u lečenju suicidnih pacijenataGordana Dedić

6. Sloboda neverbalnog i verbalnog izražavanja u art terapiji i grupnoj analizi crtežaGordana Mandić-Gajić

HORIZONT

Usmena saopštenja: Transakciona analiza

Moderator: Milena Marković

1. Lice i naličje besa adolescenata: Model rada sa besom kao zamenskim osećanjemMilena Marković

2. Psihoterapiji adolescenata..od simbioze do slobodeJelena Popović

3. Dva pravca djelovanja bajkiNada Hančević Horvat

4. Model motoričke kontrole u psihoterapiji – kako i zašto?Strahinja Došen, Tinja Došen Kalezić, Lidija Došen 

5. Sloboda u karijernim izborima – Ivana Katić

6. Kritičko mišljenje – sastavni deo slobode i psihoterapijeSnežana  Bjelobaba 

BEOGRAD

Simpozijum: Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije: multimodalnost u praksi i mogućnosti integracije

Moderatori: Tatjana Vukosavljević Gvozden, Zorica Marić

1. Integrativni aspekti racionalno-emotivne bihejvioralne terapijeTatjana Vukosavljević Gvozden

2. Shema terapija i integracija unutar KBT modelaTijana Mirović

3. Terapija posvećenosti i prihvatanja (ACT): promena paradigme promeneDragan Žuljević

4. Operacionalizacija problema u ponašanju, bihejvioralni pristupŽilijeta Krivokapić

CLUB M

Radionica: Partneri u dvorani ogledalaNataša Veselinović, Danijela Radojević

FORUM

Usmena saopštenja: Sistemska porodična terapija

Moderator: Saveta Draganić Gajić

1. Istraživanja partnerskih relacija i izazovi slobode psihoterapijskog prostoraSaveta Draganić Gajić, Desanka Nagulić, Nevena Čalovska Hercog, Bojana Rudić, Milica Pejić

2. Sloboda u terapijskom prostoruBojana Rudić Stamenković, Desanka Nagulić, Saveta Draganić Gajić, Milica Lazarević

3. Sistemska porodična terapija u ustanovama za smeštaj odraslih i starijihValentina Jeremić, Slavica Dejković Jakovljević

4. Tretman porodičnog nasilja sa aspekta sistemske porodične terapijeMilena Dujović

5. Terapija razvodaBorjana Savić, Danica Tošanović Janković, Jelena Janković

16,30 – 16,45h. Pauza

16,45 – 18,15h.

AVALA

Radionica: Kreativni modeli u superviziji – korišćenje bajki, priča i metaforaBojana Rudić Stamenković, Desanka Nagulić, Saveta Draganić Gajić, Nevena Čalovska Hercog, Milica Lazarević, Bojan Vuković, Lana Vućićević Miladinovic, Radmila Vulić Bojović

HORIZONT

Usmena saopštenja: Pristupi i strategije

Moderator: Zoran Đurić

1. Seksualna inhibicija i slobodaZoran Đurić

2. Sličnost psihoterapijskog i biblijskog savjetovanjaNađa Pekić

3. Oporavak od gubitka supružnika uz strategije prevladavanja iz dualnog proces modelaKristina Krstić Joksimović, Milica Lazić, Vesna Gavrilov-Jerković, Veljko Jovanović, Danica Marković

4. Psihoterapija u virtuelnom okruženju pros and consSanja Perić

5. Povezivanje astrološkog sistema simbola i psihoterapijeNikola Jovanović

6. Mračna strana svakog prijateljstva ili prijateljstvo po senciTamara Bradić

BEOGRAD

Simpozijum: Primena psihoterapijskih modaliteta u organizacionom konsaltingu Moderatori: Zorica Marić, Jelena Sladojević Matić

1. Primena analitičkog pristupa u dijagnostici i radu sa organizacijamaJelena Sladojević Matić, Zorica Marić

2.  Primena Geštalt psihoterapije u organizacionom savetovanju i razvojuIvana Vidaković

3.Kako do konstruktivnog dijaloga? Primena koncepata Sistemske terapije u organizacionom kontekstu – iskustva iz prakseVladimir Borovnica

4. Grupna analiza u organizacionom konsaltingu – Slavoljub Milojević

CLUB M

Radionica: Žena i orgazam – put sazrevanja i osvajanja lične slobode – Gordana Nikić

FORUM

Radionica: Ego stanja i ja – psihodramska radionica sa elemetima transakcione analizeKsenija Roganović, Marija Marinković

18,15 – 18,30h. Pauza

18,30 – 19,30h.

AVALA

Velika grupa učesnika kongresa – Grupa na kraju dana

Veliku grupu vode grupni analitičari Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB):
Vida Rakić Glisić i Snežana Kecojević Miljević.

NEDELJA

9 – 10,15h.

AVALA

Okrugli sto/ forum: Propedevtika: kako postati psihoterapeut?

Učesnici: Zoran Milivojević, Nevena Čalovska Hercog, Vesna Petrović, Gordana Dedić, Zoran Đurić, Stanislava Popov

10,15 – 10,45h.  Pauza

10,45 – 12,15h.

AVALA

Usmena saopštenja: Transakciona analiza

Moderator: Marina Vicanović

1. Sloboda je tamo gde je ne očekujemo: antisuicidni ugovor – samoodgovornost koja oslobađa – Marina Vicanović

2. Roditeljevanje iz slobodnog detetaTijana Lirić

3. Međuljudski odnosi u radnoj organizaciji iz perspektive transakcione analizeMilena Nikolić

4. Primena transakcione analize u radu sa učenicima i studentimaNebojša Ratković

5. Transakciona analiza i ekspresivna terapija: da li je spoj moguć?Ivana Jovanović

6. Univerzitetska entropijaNenad  Uskoković 

HORIZONT

Radionica:  Priča o sebi iz ugla straha i budućeg poželjnog i nepoželjnog „ja“Milan Damjanac

BEOGRAD

Promocije knjiga

Moderator: Gordana Dedić

1. Gordana Dedić. Veštine komunikacije u medicini. Medija centar Odbrana, Beograd, 2019. 2. Bolesti zavisnosti, Savremena dostignuća u preSistemkvenciji, lečenju i rehabilitaciji. Urednik Slavica Đukić Dejanović. Evropski centar za mir i razvoj, ECPD, Univerzitet za mir Ujedinjenih Nacija, Beograd, 2019.

3. Petar Nastasić. Sistemska, grupna i porodična terapija alkoholizma. Visoka škola socijalnog rada, Beograd, 2019.

4. Trauma naša priča. Urednici: Tijana Mirović i Marko Tomašević. Centar za Shema terapiju, Beograd, 2019.

5. Zoran Zoričić. Ovisnosti, prevencija, liječenje i oporavak. Školska knjiga, Zagreb, 2018.

CLUB M

Radionica: Relaciona geštalt psihoterapija u radu sa depresivnim poljem: posezanje i ostali pokreti Krstić Nikola, Dragana Nikolić

FORUM

Radionica: Dekonstrukcija bajke u edukacijskom i psihoterapijskom kontekstuAnja Petrović

12,15 – 12,30h. Pauza

12,30 – 14h.

AVALA

Skupština Saveza društava psihoterapeuta Srbije

HORIZONT

Usmena saopštenja: Konstrukti i egzistencija

Moderator: Slađana Živković

1. Identitet iz ugla psihologije ličnih konstrukataMilan Damjanac

2. Odnos između slobode, usamljenosti i psihoterapijeMilan Damjanac

3. Terapija dodirom u konstruktivističkoj psihoterapiji  – veća sloboda ili sudar svetova?Slađana Živković

4. Koncept vremena u psihoterapijiJana Narančić

5. Koncepti egzistencijalističke psihologije Viktora Frankla i primena logoterapijeIsidora Đerić

6. Terapijski modaliteti kroz odnos sa klijentomMaša Veličkov, Nikoleta Jovanov

BEOGRAD

Radionica: Imaginacija u pokretu – autentični pokret i ples u analitičkoj psihologijiBranislava Piper

CLUB M

Radionica: Kako da zarađujem i živim od psihoterapije? – finansijska sloboda terapeutaStefan Mitrović Jokanović, Nataša Milosavljević

FORUM

Radionica: Emocionalna inteligencija i adaptacija zaposlenih  na nove poslovne uloge (primena psihoterapije u radu sa organizacijama)Jelena Jeremić, Bojana Krstić Marković

14 – 14,15h. Pauza

14,15– 15,30h.

AVALA

Playback teatar

Učesnici: Dušan Potkonjak, Antonije Aras, Miloš Lazarević, Jelena Radović, Tina Perić, Ana Nikolić, Julijana Protić, Ivana Stevanović, Vasja Milankov, Ljubica Špirić, Milica Lajbenspreger

15,30h.   Zatvaranje kongresa