Program Kongresa

ČETVRTAK 19. oktobar 2017.

19h. HORIZONT – PIĆE DOBRODOŠLICE

Otvaranje kongresa

19,30 – 21h.

Krug psihoterapeuta – diskusija po principu velike grupe.

PETAK 20. oktobar 2017.

9 – 11h.

AVALA

Svečano otvaranje kongresa

Plenarna predavanja:

1. Evolucija psihoterapije od individualne psihologije ka interpersonalnim odnosima ka grupnoj psihoterapiji ka interpersonalnom učenju od neutralnosti ka pozitivnoj transparentnosti psihoterapeuta. Doprinos Morena, Fuksa i Jaloma.dr Dušan Potkonjak, College Hospital, Royal London Hospital, Goodmayes Hospital

2. Mama će biti dobro, a tata? Psihoterapija u perinatalnoj psihijatriji – Prof. dr Mila Vukov, Queensland Health, Cairns Integrated Mental Health, QLD, Australia James Cook University, Cairns, Australia

3. Bračni odnosi u Srbiji: žive li supražnici u istom braku? Prof. dr Jelena Šakotić-Kurbalija, Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

11 – 11,30h. Pauza

11,30 – 13h.

AVALA

Okrugli sto: Novi stilovi porodičnog života – izazovi za sistemsku praksu –

Moderator: Nevena Čalovska Hercog

Učesnici: Jelena Manojlović, Desanka Nagulić, Saveta Draganić, Jelena Milićević, Radmila Vulić Bojović, Bojan Vuković, Snežana Mijalković, Miroslava Ljiljana Maksimović, Lana Vučićević

HORIZONT

Simpozijum: Primena racionalno-emotivne bihejvioralne terapije (REBT) u tretmanu psihijatrijskih poremećaja

Moderatori: Zorica Marić, Borjanka Batinić

Učesnici i radovi u okviru simpozijuma:

1. KBT u tretmanu graničnog poremećaja ličnostiBorjanaka Batinić

2. Terapija psihotičnih poremećajaZorana Pavlović

3. Primena REBT-a u tretmanu poremećaja raspoloženjaTatjana Vlašković

4. REBT u tretmanu zloupotrebe psihoaktivnih supstanciSaša Čelojević

5. Mobazepammobilna aplikacija za psihoedukaciju i samo-pomoć kod anksioznih poremećajaĐurđa Timotijević

6. REBT kao transdijagnostički pristupZorica Marić

BEOGRAD

Radionica: Agresija u društvu – agresija u nama Jasna Veljković, Vera Despotović

BEST WESTERN

Usmena saopštenja: Problemi mentalnog zdravlja

Moderator: Tanja Adamović

1. Sagorevanje – bolest modernog dobaTina Bončina

2. Stepen anksioznosti roditelja adolescenata zavisnika u motivacionoj fazi sistemske porodične terapije Tanja Adamović, Jelena Lazarević

3. Logosinteza – metoda za uklanjanje traumeTina Bončina

4. Postmodernizam u timskom radu – Danica Bošković Đukić

5. Tehnike psihoterapijskog pristupa u radu sa adolescentima i njihovim porodicama sa problemom anoreksije – Helena Rosandić, JasnaVeljković

6. Moć ili nemoć psihoterapije – prikaz slučajaSaša Dimić

FORUM

Usmena saopštenja: Projekti i istraživanja

Moderator: Nataša Cvejić Starčević

1. Saglasnost o postojanju, definiciji i razlozima efikasnosti psihoterapije – Nataša Cvejić Starčević

2. Promjena prostornog konteksta i terapijske poruke u projektu ”Socijalizacija djece Republike Srpske” Slađana Cvjetković

3. Očekivanje ishoda tretmana mereno instrumentom ACES-M: Latentna struktura adaptacije i prevoda na srpski jezik Nikolija Rakočević, Dragan Žuljević, Vesna Gavrilov – Jerković

4. Trči, Slađo, trči ili trčanje polumaratona iz ugla transakcione analize – Slađana Cvjetković

5. Neistinite optužbe za seksualno zlostavljanje dece – Dragutin Nikolić

6. Majndfulnes – Jelena Rudić

FORUM (foaje)

Poster prezentacije (prisustvo autora postera)

1. Da li roditeljstvo doprinosi boljoj ili lošijoj percepciji kvaliteta bračnog odnosa?Biljana Trifunović, Jelena Šakotić-Kurbalija

2. Polne razlike u načinima pokazivanja ljubavi u partnerskom odnosu Ivana Strizović, Jelena Šakotić-Kurbalija

13 – 14,30h. Ručak

14,30 – 16,30h.

AVALA

Simpozijum: Povezanost prakse i istraživanja u psihoterapiji

Moderator: Vesna Petrović

Učesnici i radovi u okviru simpozijuma:

1. Psihoterapija – dijaloška transformaija, istraživanja u sistemskoj porodičnoj terapiji –Nevena Čalovska Hercog

2. Psihodrama: od kliničke primene do primene kao metoda akcionog učenja na univerzitetu – Jasna Veljković

3. Istraživanje fenomena integracije u kontekstu psihoterapijskog modaliteta integrativne psihoterapijeZorica Knežević, Vesna Petrović, Nemanja Vogronić

4. Evaluacija ishoda psiholoških tretmana upitnikom CORE-OM: Novi podaci o prediktivnoj i konkurentnoj validnostiDragan Žuljević, Nikolija Rakočević, Vesna Gavrilov-Jerkov

5. Teorija, praksa i istraživanje u integrativnoj psihoterapiji – Nemanja Vogronić, Vesna Petrovic, Zorica Knežević 
6. Mogućnosti za kvalitativno istraživanje u telesno orijentisanoj psihoterapiji-integrativni okvir – Ana Ristović

HORIZONT

Simpozijum: Moć slike u Integrativnoj art psihoterapiji – istraživanja

Moderator: Snežana Milenković

Učesnici i radovi u okviru simpozijuma:

1. Primena tehnika foto-terapije u integrativnoj art psihoterapiji – evaluacijaJulija Vukašinović

2. Prevazilaženje depresije i socijalne anksioznosti putem foto-terapijeMirjana Mitrović

3. Korišćenje metoda integrativne art psihoterapije u radu sa roditeljima i djecom sa teškoćama u razvoju Marija Pavićević, Milica Marković

4. Evaluacija terapijskog procesa putem crteža – studija slučaja– Marija Đuričić

5. Kvantitativni i kvalitativni efekti integrativne art psihoterapije Stevo Bajalović

6. Evaluacija integrativno art psihoterapijskog procesa putem slike – studija slučajaTijana Holpert

BEOGRAD

Simpozijum: Primena REBT modela emocionalne odgovornosti u organizacionom kontekstu

Moderator: Zorica Marić

Učesnici i radovi u okviru simpozijuma:

1. Izazovi upravljaja emocionalnim aspektima organizacijskih promena iz ugla REBT-aMilena Dulanović

2. Primena REBT modela emocionalne odgovornosti u rukovođenjuJelena Sribar

3. Upravljanja emocijama kao faktor unapređenja razvoja timovaZorica Marić

4. Primena REBT modela emocionalne odgovornosti u davanju i primanju povratne informacijeTatjana Đukić

5. Emocionalni aspekti razvoja prodajnih veština iz ugla REBT-aMilica Ristić

6. Uloga emocionalne odgovornosti u zdravstvenoj edukaciji zaposlenihAleksandra Damjanović

7. Načini uvođenja i podsticanja primene REBT modela emocionalne odgovornosti u organizacijuMia Popić

BEST WESTERN

Radionica: Tretman anksioznih poremećaja- koncepti i veštine Aleksandra Meško

FORUM

Radionica: Kako edukovati ličnost pomagača – multimodalni pristupDragana Deh, Kristina Brajović-Car

16,30 – 16,45h. Pauza

16,45 – 18,15h.

AVALA

Simpozijum: Film – MALCOLM  PINES (2016). Razgovor sa  Malcolm Pines vodio je Dušan Potkonjak, film je snimio Mihajlo Milovanović. Nakon filma u razgovoru učestvuju: Dušan Potkonjak, Ljiljana Milivojević, Zoran Đurić, Snežana Kecojević, Jasna Veljković, Sanja Životić i drugi.

HORIZONT

Usmena saopštenja: Transakciona analiza

Moderator: Maja Stoparić

1. Moć ili sindrom Boga kod psihoterapeuta Maja Stoparić

2. Metanoja-Psihoterapija kao proces transformacije Dragana Jovanovic-Boka

3. Usklađivanje dijagnostičkih instrumenata, ZESUI i PID 5, kros-validacijskom studijom ZESUI-a (TA instrumenta) na kliničkim uzorcima iz Bosne, Srbije i Hrvatske

Kristina Brajović Car, Mina Pejić Božović, Ana Andonov

4. Skriptni procesi i mitologija – Ana Radević

5. Koje igre igrate nad vašim ljubimcem? (TA i moj pas ljubimac) – Danilo Bojović

6. Psihoterapijske intervencije u radu sa drajverom Be Perfect Tatjana Mali Ergelašev

BEOGRAD

Radionica: Preobraženje Marija Joksimović, Antonio Aras

BEST WESTERN

Simpozijum: Psihoterapija i istraživanja u kontekstu rada sa izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Moderator: Maša Vukčević Marković

Učesnici i radovi u okviru simpozijuma:

1. Dominantne psihološke tegobe i rezilijentnost izbeglica – Jovana Bjekić, Jovana Gašić, Irena Stojadinović, Teodora Didić

2. Psihološka podrška izbeglicama u Srbiji Andrej Todorović, Dunja Božović

3. Deca i adolescenti u izbeglištvu – Uroš Radmanović, Isidora Ilić

4. Rad sa prevodiocima u psihoterapijskom setingu – Irena Stanković, Tatjana Gutić

5. Mentalno zdravlje pomagača – značaj prevencije u radu sa traumom – Marko Živanović, Maša Vukčević Marković

6. Psihološka podrška pomagačima – Maša Vukčević Marković, Uroš Radmanović

FORUM

Usmena saopštenja: Gde je moć u psihoterapiji?

Moderator: Aleksandra Bubera

1. Moć u psihoterapiji – a kako je to u životu? – Aleksandra Bubera

2. Gde leži moć u psihoterapiji? – Marina (Oros) Obrenović, Bojana Grahovac

3. Detronizacija boga (zloupotreba moći u psihoterapiji) – Vahida Đedović

4. Uloga psihoterapije u postmodernom društvu: analiza dvaju stajališta Milana Ljubičić, Slađana Dragišić Labaš

5. Da li psihoterapija može da bude “moćna” u duhovnom razvoju? ( I da li isto važi u suprotnom smeru?) Željko Vilotijević, Matej Vilotijević

6. Rad sa senkom u psihoterapijskom procesu kao važan faktor obustave ponašanjau korist svoje štete” – Tamara Bradić

18,15 – 18,30h. Pauza

18,30 – 19,45h.

AVALA

Velika grupa učesnika kongresa – Grupa na kraju dana

Veliku grupu vode grupni analitičari Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB):
Vida Rakić Glisić, Maja Tobi Strizović, Irena Đumić i Snežana Kecojević Miljević

SUBOTA 21. oktobar 2107.

9 – 11,30h.

AVALA

Plenarna predavanja:

1. Socijalna psihoterapija – dr Zoran Milivojević, predsednik Saveza psihoterapeuta Srbije

2. Na čemu se temelji moć psihoanalize Prof. dr Žarko Trebješanin, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

3. Zloupotreba moći u psihoterapiji – kršenje etičkih pravila – Doc. dr Nikola M. Petrović,

Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za psihologiju

4. Odnos psihoterapije (KBT) i farmakoterapije – osvrt na anksiozne poremećajeDoc. dr Milan Latas, psihijatar, Klinika za psihijatriju KCS, Medicinski fakultet, Beograd

11,30 – 12h. Pauza

12 – 13,30h.

AVALA

Simpozijum: Primena REBT-a u promociji mentalnog zdravlja: iskustva i izazovi

Moderator: Zorica Marić, Nikola Petrović

Učesnici i radovi u okviru simpozijuma:

1. Prikaz programa bezuslovnog samoprihvatanja za srednjoškolceStanislava Popov

2. Psiho-kafe: primena REBT-a u promociji mentalnog zdravlja u zajedniciĐurđa Timotijević

3. Petak sa REBT psihoterapeutom kao psihoedukativna formaOlivera Sekulić Bartoš

4. REBT psihološke radionice za ženeSanda Stanković

5. Korišćenje potencijala Facebook-a u cilju promocije mentalnog zdravljaVlada Đurić

6. Prikaz programa racionalno-emotivne edukacije za roditeljeMarija Fuštar

7. Etički pristup promociji mentalnog zdravlja u sredstvima javnog informisanja i na društvenim mrežamaNikola Petrović, Zorica Marić

HORIZONT

Okrugli sto: Transfer, tele – deo odnosa koji je autentičan i pozitivna transparentnost terapeuta

Moderator: Dušan Potkonjak

Učesnici: Jasna Veljković, Sanja Životić, Snežana Kecojević Miljević, Dragan Milivojević, Zoran Đurić, Marija Vezmar, Ljiljana Milivojević

BEOGRAD

Radionica: Život kao terapija: iskustvo učenja kroz superviziju uživoSvijetlana Akik, Marko Tomičević

BEST WESTERN

Usmena saopštenja: Transakciona analiza

Moderator: Anđelka Kolarević

1. Moć i nemoć u psihoterapiji u terapiji za muškarce koji su žrtve nasilja Anđelka Kolarević

2. Adolescencija – Vesna Rakić

3. Novi pogled na (homo)seksualnost – Stefan Mitrović Jokanović

4. Psihoterapijsko iskustvo u radu sa roditeljima dece ometene u razvoju Maja Pavlov

5. Psihosomatika posmatrana kroz prizmu transakcione analize Nađa Pekić

6. Koncept afektivne vezanosti kroz prizmu transakcione analize Sonja Radović

FORUM

Usmena saopštenja: Psihoterapija u medicini

Moderator: Vesna Andrejević

1. Psihoterapija i migrena – Vesna Andrejević

2. Značaj geštalt psihološke podrške u radu sa pacijentkinjama obolelim od karcinoma dojke Olivera Ćirković

3. Značaj psihoterapije u prevenciji autoimunih bolesti – Vesna Andrejević

4. Prevencija depresije kod zdravstvenih radnika i predlog upotrebe skrininga za rano otkrivanje depresije Maja Radanović

5. Stanje mentalnog zdravlja nakon gubitka trudnoće i psihoterapijska podrška – Helena Rosandić

6. Sindrom sagorevanja na radu kod zdravstvenih radnika i mogućnost prevencije – Maja Radanović

DJALOG

Radionica: Kreiranje lične bajke (bajke, životni skript i dramski trougao) – Ana Milanović, Adriana Pejaković

 

FORUM (foaje)

Poster prezentacije (prisustvo autora postera)

1. Očekivanja od psihoterapije i zadovoljstvo klijenata različitih psihoterapijskih modaliteta u Novom Sadu Neda Brašanac, Katarina Milošević

2. Razvod kao danak u krvi – prepoznavanje otuđivanja kao vida psihološkog nasilja Ana Rajković, Tatjana Stojnov

3. Psihosocijalni tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima- iskustva u CSR Grada Subotica Miroslava Bagavac, Boris Telečki, Nada Vereš, Rada Božić

13,30 – 15h. Ručak

15 – 17h.

AVALA

Okrugli sto: Otpori u Psihoanalitičkoj psihoterapiji

Moderator: Ivan Ilić

Učesnici: Vida Rakić Glišić Tija Despotović, Zorka Lopičić, Olga Čolović, Vesna Dukanac, Gordana Dedić, Marina Mojović

HORIZONT

Radionica: Razvoj terapijskih moći psihodinamske psihoterapije (II) – Zoran Antić

BEOGRAD

Radionica: Elementi procesa mentalizacije u dečjoj psihodrami – Ištvan Pete, Marta Pavlović

BEST WESTERN

Usmena saopštenja: Psihoterapijski modaliteti

Moderator: Tijana Mirović

1. Treći talas bihejvioralnih tretmana: Nova revolucija ili nastavak stare kognitivne tradicije Dragan Žuljević, Nikolija Rakočević

2. Klijentovi shema modaliteti i (ne)moć psihoterapeuta Tijana Mirović

3. „Finis coronat opus – o završetku psihoterapije.”Jolanta Dojić

4. Empatija u psihoterapijskom radu – definisanje pojma i razlike u pojedinim psihoterapijskim modalitetimaAleksandra Vujinović, Daniel Mešković

5. Ograničenja empatije i moguće implikacije u pomagačkim profesijama Aleksandra Vujinović, Daniel Mešković

6. Digitalni mediji u korist psihoterapije – Darko Tomić, Antonio Aras

7. Psihoterapija i razvojne krize – Milica Tušup

FORUM

Usmena saopštenja: Jung, snovi i Konstruktivizam

Moderator: Velimir Popović

1. Post-psihološka psihoterapija – Velimir B. Popović  

2. Ego stanja i Jungove determinante ličnosti (funkcije i stavovi) – Miloš Ćućko

3. Psihološka analiza snova – juksta pozicija dijalektike i neuropsihologije – Slobodan Nikolić

4. Promena kao terapijski cilj u konstruktivističkoj psihoterapiji i osvrt na filozofsku praksu – Milan Damjanac

5. Konstrukcija i dekonstrukcija mržnje – izazovi u radu sa decom žrtvama roditeljskog otuđivanja Ana Rajković, Tatjana Stojnov

6. Korišćenje konstruktivističkih tehnika u psihoterapijskom radu sa decom žrtvama otuđivanja Tatjana Stojnov, Ana Rajković

DIJALOG

Radionica: Vođena imaginacija i Transakciona analiza – Dunja Stojković

17 – 17,15 Pauza

17,15 – 18,45h.

AVALA

Usmena saopštenja: Teorija i praksa psihoanalize

Moderator: Milić Irena

1. Grupna analiza i hrišćanski duhovni razvoj – Biljana Anđelković

2. Očaj, očajanje i razočaranje u Psihoanalitičkoj psihoterapiji – Milić Irena, Milić Jana

3. Velika grupa– od prostora za razmenu do mogućnosti za promenuSnežana Kecojević Miljević, Vida Rakić Glišić, Slavoljub Milojević, Jelica Satarić, Bojana Mitrović

4. Pre-objektne relacije i psihosomatika Lelica Kostić, Danica Tošanović Janković, Srđan Sretenović, Aleksandar Stanić

5. Moć i nemoć psihoterapije kod darovitih – Vesna Dukanac

6. Primena Grupne analize u konceptu Građana u promišljanjuSanja Dimitrijević, Marija Ajduković, Stefana Cerovina, Pavle Milošević

HORIZONT

Seminar: Primena REBT-a u radu sa osobama iz populacije migranata i izbeglica

Moderator: Zorica Marić

Učesnici i radovi u okviru simpozijuma:

1. Moć psihoterapije u radu sa migrantima i izbeglicama – osnażivanje i izgradnja rezilijentnostiOlivera Novaković

2. Specifićnosti primene REBT-a sa žrtvama trgovine ljudima iz izbegličke i migrantske populacijeDoris Rafajlovski

3. REBT pristup prevenciji vikarijske traumatizacije u radu sa migrantima i izbeglicama Gordana Maksimović

4. Emocionalna odgovornost kao faktor prevencije sagorevanja  kod pomagača u radu sa migrantima i izbeglicama – Nataša Ćupić

5. Multikulturalna senzitivnost i etički pristup u pružanju psihološke pomoći migrantima i izbeglicamaNikola Petrović, Zorica Marić

BEOGRAD

Usmena saopštenja: Terapijski odnos i odnosi u terapiji

Moderator: Gordana Dedić

1. Da li psihoterapeut ima moć u psihoterapijskom odnosu? – Gordana Dedić

2. Moć odnosa u psihoterapijiOlga Čolović

3. Moć psihoterapije iz perspektive terapijskog odnosa – Milena Dujović

4. Razumevanje uticaja različitosti u terapijskom odnosu Jelena Popadić

5. Uspostavljanje terapijskog odnosa upotrebom adaptacija ličnosti – Matej Vilotijević, ŽeljkoVilotijević

6. Moć psihoterapije u aktivnom razrešavanju partnerskih odnosa – Mirjana Beronja

BEST WESTERN

Radionica: Integracija Transakcione analize i Terapije igrom: kada je nilski konjić uplašen, on grizeTatjana Gjurković, Tea Knežević

FORUM

Radionica: Moć bajke u psihoterapiji – Vahida Djedović

 

DIJALOG

Radionica: Primena grupne analize u konceptu radionice građani u promišljanju – Sanja Dimitrijević, Marijana Ajduković

18,45 – 19h. Pauza

19 – 20,15h.

AVALA

Velika grupa učesnika kongresa – Grupa na kraju dana

Veliku grupu vode grupni analitičari Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB):
Vida Rakić Glisić, Maja Tobi Strizović, Irena Đumić i Snežana Kecojević Miljević

NEDELJA 22. oktobar 2017.

9 – 11h.

AVALA

Plenarna predavanja:

1. Psihoterapijska moćZoran J. Vojić, ECPD, Priv. ord. ”Moderna medicina”, Beograd – Zemun

2. Sklad i nesklad između psihoterapijskih ciljeva i moralnog razvoja – Prof. dr Tatjana Milivojević, Fakultet za kulturu i medije Univerzitet „Džon Nezbit“ Beograd

3. Moć psihoterapije – psihoanalitička teorija i praksa kao bazični model razumevanja i pomoći ljudima sa psihološkim poremećajima, ali i kao baza za strukturisanje i organizaciju celokupne službe mentalnog zdravlja i njenog integrisanja u društvu – Miomir Milovanović, Essex Partnership University NHS Foundation Trust

11 – 11,30h. Pauza

11,30 – 13h.

AVALA

Usmena saopštenja: Transakciona analiza

Moderator: Jelena Popović

1. Ima li psihoterapija moć u razrešenju životnog skripta adolescenata? Jelena Popović

2. Migrena i psihoterapija u konceptimaTransakcione analizeJelena Vasiljević

3. Terapija novom odlukom kao efikasno sredstvo psihoterapije Zorica Paroški

4. Razlike u skriptnim zabranama u neklinčkoj populaciji Monika Vuk, Jelena Aleksić

5. Zlatokosa i Snežana na psihoterapijiVesna Macura

6. Aspergerov sindrom i TA – prikaz slučaja – Marija Marinković

HORIZONT

Usmena saopštenja: Psihijatrija

Moderator: Zoran Đurić

1. Neuronauka i psihoterapija – Suzana Savić

2. Prikaz slučaja OKP neuroze – Tatijana Đalović Kozarov

3. Infantilna stanja svesti u grupi – Zoran Đurić

4. Psihoterapija u tretmanu fobije od krvi -prikaz slucaja Mirjana Stojković-Ivković

5. Primjena sistemske porodične terapije u kliničkom psihijatrijskom radu Olgica Marinković Šušić, Vedrana Marinković

6. Formativne faze grupe u zatvorenoj ambulantnoj grupi za starije adolescente Bolnice za psihijatriju KBC-a „Dr Dragiša Mišović Dedinje“- Miloš Lazarević

BEOGRAD

Radionica: Autohipnoza kao antistres terapija – Ljubica Bogetić

BEST WESTERN

Radionica: Susreti – encounters početak interpersonalnog odnosa. Koliko su to autentični odnosi i i izbori tele, a koliko je to transfer? – Dušan Potkonjak, Sanja Životić

FORUM

Radionica: Veština stroukiranja i samostroukiranja kod terapeuta i savetnika – Aleksandra Khalaf, Izabella Farkaš

13 – 13,15h. Pauza

13, 15 – 14, 45h.

AVALA

Okrugli sto: Zakon o psihoterapijskoj delatnosti – od ideje do realizacije

Moderator: Predrag Petrov

Svi učesnici na kongresu.

HORIZONT

Usmena saopštenja: Transakciona analiza

Moderator: Danijela Budiša Ubović

1. Moć psihoterapije kod počinioca zločinaMarija Lazarević

2. Od čega zavisi moć psihoterapije? – Danijela Budiša Ubović

3. Moć književnosti u psihoterapiji: simbioza na primeru Lorensovog romana Sinovi i ljubavniciJovana Pavićević

4. Konceptima transakcione analize kroz izložbe Hirsta i Perija – MSUV Novi SadMaja Radanović

5. Transakciono-analitičko viđenje zavisnosti – Vesna Bajković

6. Slušam te, razumem te, prihvatam te u svetlu TADragana Đurić

BEOGRAD

Radionica: Moćne NLP tehnike kao dodatak psihoterapijskom radu Maja Pavlov

BEST WESTERN

Radionica: Korišćenje unutrašnje kuće i maski u radu sa modalitetima u Šema terapiji – Katarina Višić, Milorad Nedeljković

FORUM

Radionica: Arhetipske slike u službi ličnog razvoja – preobražavanjem energije emocija do sopstvenih potencijala Nataša Dosevska – Jablanović

14,45 – 15h. Pauza

15 – 16h.

AVALA

Playback teatar – interaktivna predstava.

Učesnici:  Antonije Aras, Milos Lazarević, Jelena Radović, Julijana Protić, Tina Perić, Marijana Serer, Gordana Marić, Ana Nikolić, Dusan Potkonjak.  

Zatvaranje kongresa i završna reč.

Advertisements